VÄNINNOR

Jag har arbetat med en serie bilder om kvinnor.

Kvinnorna bildar en liten kringskuren värld där
de delar vänskap och förtrolighet, ett tidslöst
begrepp i en tidstypisk inramning från efter-
krigstid.

I mina bilder vill jag visa känslan av kvinnornas
varma gemenskap, där de sammanflätade i
minnen ger en skymt av sina liv."Väninnor", Plåtlito och Serigrafi
34,5x50 cm 34,5x37 cm