FRÖKENS BEKÄNNELSEEn litet provtryck i tekniken torrnål och linolium inför ett layoutuppdrag av försättsblad till dramaturgen Jan Johannessons pjäser.